Biblioteca Virtual em Saúde

BVS - Literatura Científico-Técnica

 

Histórico de pesquisa  ()

Sua seleção  ()

Collapse All  Ocultar
Expand All  Mostrar
Texto completo (79482)
Temas
Tipo
Idioma
Ano de publicação
Resultados  1-10 de 178.274
Enviar resultado
adicionar à sua lista
1.

Spain: Health system review.

García-Armesto, Sandra; Begoña Abadía-Taira, María; Durán, Antonio; Hernández-Quevedo, Cristina; Bernal-Delgado, Enrique
[ PMID: 21224176 ] Idioma(s): Inglês
adicionar à sua lista
2.

[Evaluation of hepatic arterial infusion chemotherapy using removable W-spiral catheter].

Tono, Takeshi; Kim, Chiwan; Kanoh, Toshiyuki; Ohnishi, Tadashi; Danno, Katsuki; Aoki, Yoshiko; Watanabe, Ami; Nakamura, Hidetoshi; Tsukao, Yukiko; Inadome, Junichi; Kagara, Naofumi; Taniguchi, Hirokazu; Kimura, Yutaka; Nakano, Yoshiaki; Monden, Takushi; Imaoka, Shingi
[ PMID: 21224546 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
3.

[The effects of gastrojejunostomy for patients with advanced gastric cancer accompanied by peritoneal dissemination].

Tamura, Shigeyuki; Takeno, Atsushi; Miki, Hirofumi; Kanemura, Tsuyoshi; Yanai, Ayako; Kobayashi, Masayoshi; Yoshioka, Yasumasa; Suzuki, Rei; Nakahira, Shin; Egawa, Chiyomi; Nakata, Ken; Okamura, Shu; Sugimoto, Keishi; Takatsuka, Yuichi
[ PMID: 21224547 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
4.

[A 6-year survival case of locally advanced unresectable pancreatic tail cancer treated with chemo-radiation therapy].

Matsukawa, Hiroyoshi; Shiozaki, Shigehiro; Takakura, Norihisa; Aoki, Hideki; Fujiwara, Yasuhiro; Ohno, Satoshi; Ojima, Yasutomo; Harano, Masao; Nishizaki, Masahiko; Choda, Yasuhiro; Ninomiya, Motoki
[ PMID: 21224571 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
5.

[Usefulness of esophageal stenting by using a covered self-expandable metallic stent for esophagorespiratory fistula associated with esophageal carcinoma].

Umehara, Seiji; Fujiwara, Hitoshi; Shiozaki, Atushi; Komatsu, Shuhei; Ichikawa, Daisuke; Okamoto, Kazuma; Murayama, Yasutoshi; Kuriu, Yoshiaki; Ikoma, Hisashi; Nakanishi, Masayoshi; Ochiai, Toshiya; Kokuba, Yukihito; Sonoyama, Teruhisa; Otsuji, Eigo
[ PMID: 21224583 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
6.

[A case of recurrent gastric cancer patient with peritoneal dissemination who obtained a long-term survival and QOL by multi-modality therapy].

Tonooka, Toru; Yoshioka, Shigeru; Wakatsuki, Kazuo; Kataoka, Masaaki; Kawamoto, Jun; Washiro, Mitsutsune; Nishida, Takahiro; Oeda, Yoshio
[ PMID: 21224595 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
7.

[A case of elderly advanced gastric cancer patient with multiple liver metastases effectively treated by hepatic arterial infusion chemotherapy].

Minagawa, Ryosuke; Hasegawa, Hirofumi; Hamatsu, Takayuki; Honboh, Takuya; Ushijima, Chie; Ikebe, Masahiko; Kitamura, Masayuki
[ PMID: 21224614 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
8.

[Our experiences of XELOX + bevacizumab for two cases of metastatic sigmoid colon cancer].

Shioiri, Masanobu; Kojima, Kazuhiro; Yamamoto, Satoshi; Watanabe, Yukihiro; Mizutani, Masahiko; Kamimura, Kohei
[ PMID: 21224623 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
9.

[An experience of curative resection of local recurrent rectal cancer with high-level sacrectomy after preoperative chemo-radiation therapy].

Kagawa, Yoshinori; Ikeda, Masataka; Yamashita, Shinya; Kim, Ho Min; Hirose, Hajime; Takemasa, Ichiro; Mizushima, Tsunekazu; Yamamoto, Hirofumi; Sekimoto, Mitsugu; Doki, Yuichiro; Mori, Masaki
[ PMID: 21224657 ] Idioma(s):
Resultados  1-10 de 178.274