Biblioteca Virtual em Saúde

BVS - Literatura Científico-Técnica

 

Histórico de pesquisa  ()

Sua seleção  ()

Collapse All  Ocultar
Expand All  Mostrar
Texto completo (96233)
Tipo
Idioma
Ano de publicação
Resultados  1-10 de 227.065
Enviar resultado
adicionar à sua lista
1.

[A case of advanced breast cancer accompanied with alcoholic liver cirrhosis].

Fujisaki, Shigeru; Takashina, Motoi; Tomita, Ryouichi; Sakurai, Kenichi; Maeda, Tetsuyo; Takayama, Tadatoshi
[ PMID: 21224562 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
2.

[Long-term control of sacral metastasis from rectal cancer with S-1 + radiation treatment (RT) and mFOLFOX6 combination therapy--a case report].

Hata, Taishi; Fujino, Siki; Yanagawa, Takehiro; Kitahara, Tomohiro; Munakata, Kouji; Watanabe, Noriyuki; Takamoto, Kaori; Miyake, Masakazu; Kawanishi, Kenshu; Shimizu, Junzo; Ikeda, Kimimasa; Fujita, Junya; Iwazawa, Takashi; Akagi, Kenzo; Douno, Keizou; Kitada, Masashi; Shimano, Takashi
[ PMID: 21224567 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
3.

[A 6-year survival case of locally advanced unresectable pancreatic tail cancer treated with chemo-radiation therapy].

Matsukawa, Hiroyoshi; Shiozaki, Shigehiro; Takakura, Norihisa; Aoki, Hideki; Fujiwara, Yasuhiro; Ohno, Satoshi; Ojima, Yasutomo; Harano, Masao; Nishizaki, Masahiko; Choda, Yasuhiro; Ninomiya, Motoki
[ PMID: 21224571 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
4.

[Report of two cases successfully treated by chemo-radiation against lymph node metastasis after gastric cancer surgery].

Nagahama, Takeshi; Ando, Masayuki; Watayo, Yoshihisa; Amagasa, Hidetoshi; Ganno, Hideaki; Hataji, Kenichiro; Kawasaki, Norihito; Kurokawa, Toshiaki; Ami, Katsunori; Fukuda, Akira; Arai, Kuniyoshi
[ PMID: 21224618 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
5.

[A case of liver metastasis from gastric cancer treated with stereotactic radiation therapy].

Kimura, Yutaka; Taniguchi, Hirokazu; Yano, Hiroshi; Miyazaki, Susumu; Nakamura, Hidetoshi; Danno, Katsuki; Kanoh, Toshiyuki; Ohnishi, Tadashi; Tono, Takeshi; Nakano, Yoshiaki; Kagawa, Kazufumi; Monden, Takushi; Imaoka, Shingi
[ PMID: 21224619 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
6.

[An experience of curative resection of local recurrent rectal cancer with high-level sacrectomy after preoperative chemo-radiation therapy].

Kagawa, Yoshinori; Ikeda, Masataka; Yamashita, Shinya; Kim, Ho Min; Hirose, Hajime; Takemasa, Ichiro; Mizushima, Tsunekazu; Yamamoto, Hirofumi; Sekimoto, Mitsugu; Doki, Yuichiro; Mori, Masaki
[ PMID: 21224657 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
7.

[A case report of pathologically complete response with chemo-radiation for rectal cancer].

Yoshitani, Shin-ichirou; Ohnishi, Toshio; Tomita, Yasuto; Ohno, Yukako; Hosokawa, Kenzo; Yokoi, Miki; Funaki, Hiroshi; Kinami, Shinichi; Omote, Kazuhiko; Ueda, Nobuhiko; Nakano, Yasuharu; Kosaka, Takeo
[ PMID: 21224662 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
8.

[Successful treatment of multiple pulmonary and peritoneal recurrence of hepatocellular carcinoma with bronchial artery infusion therapy and PEIT followed by surgery--a case report].

Sakamoto, Hirohiko; Amikura, Katsumi; Tanaka, Yoichi; Nishimura, Yoji; Kawashima, Yoshiyuki; Yatsuoka, Toshimasa; Yamagata, Yukinori; Yamaura, Tadayoshi; Yokoyama, Yasuyuki; Akiyama, Hirohiko; Nakajima, Tetsuo
[ PMID: 21224680 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
9.

Occupational lung cancer.

Algranti, Eduardo; Buschinelli, José Tarcísio Penteado; De Capitani, Eduardo Mello
[ PMID: 21225183 ] Idioma(s): Inglês; Português
adicionar à sua lista
10.

High-risk HPV DNA status and p16 (INK4a) expression as prognostic markers in patients with squamous cell cancer of oral cavity and oropharynx.

Snietura, Miroslaw; Jaworska, Magdalena; Piglowski, Wojciech; Goraj-Zajac, Aleksandra; Wozniak, Grzegorz; Lange, Dariusz
[ PMID: 21225495 ] Idioma(s): Inglês
Resultados  1-10 de 227.065