Biblioteca Virtual em Saúde

BVS - Literatura Científico-Técnica

 

Histórico de pesquisa  ()

Sua seleção  ()

Collapse All  Ocultar
Expand All  Mostrar
Texto completo (227915)
Tipo
Idioma
Ano de publicação
Resultados  1-10 de 572.785
Enviar resultado
adicionar à sua lista
1.

Surgery and clinicopathological features of gastric adenocarcinoma involving the esophago-gastric junction.

Koufuji, Kikuo; Shirouzu, Kazuo; Aoyagi, Keishirou; Yano, Shojirou; Miyagi, Motoshi; Imaizumi, Takuya; Takeda, Jinryo
[ PMID: 16422172 ] Idioma(s): Inglês
adicionar à sua lista
5.

[Our outpatient cases for home anti-cancer chemotherapy].

Midorikawa, Yasuhiko; Suzuki, Kumiko; Kasuga, Teruhiko; Takemura, Akira
[ PMID: 16422472 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
6.

[Current status and problems in the chemotherapy of our outpatient clinic in the department of clinical oncology].

Sakuyama, Toshikazu; Aiba, Keisuke; Inoue, Daisuke; Kobayashi, Tadashi; Hirano, Akio; Uno, Shinji; Ichiba, Tamotsu; Mohri, Junichi; Ochiai, Kazutoku
[ PMID: 16422473 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
7.

[Management of cancer chemotherapy for outpatients--effectiveness of using cancer chemotherapy protocol database for outpatients].

Miyata, Hiroki; Katayama, Shirou; Nishizawa, Mitsuyo; Honjoh, Kazuyoshi; Kikuchi, Arimichi; Gemma, Akihiko
[ PMID: 16422474 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
8.

[Present state and future of chemotherapy in out-patient clinic].

Takahashi, Keiichi; Yamaguchi, Tatsuro; Matsumoto, Hiroshi; Yasutome, Michiya; Uchida, Hiroshi; Arai, Kuniyoshi; Iwasaki, Yoshiaki; Saze, Zenichiro; Mori, Takeo
[ PMID: 16422475 ] Idioma(s):
adicionar à sua lista
9.

[A case report of a terminally ill patient who died of cancer at home under pain control].

Ogata, Mikiko; Kanzaki, Chie; Ajihara, Hiromi; Sugihara, Chie; Nagai, Miyoko; Kikuchi, Mayumi; Okitsu, Kimiko
[ PMID: 16422477 ] Idioma(s):
Resultados  1-10 de 572.785