biblioteca virtual en salud

BVS - Literatura Cientifica y Técnica

 

Historico de búsqueda  ()

Su selección  ()

Collapse All  Ocultar
Expand All  Mostrar
Texto completo (995671)
Temas
Tipo
Revista
Idioma
Año
Resultados  1-10 de 2.663.274
Enviar resultado
adicionar en sua lista
1.

[Non-Hodgkin's lymphoma with diffuse ground-glass opacity on chest CT: a report of 6 cases].

Qin, Ling; Shi, Ju-hong; Liu, Hong-rui; Feng, Rui-e; Liu, Tao; Li, Jian; Lü, Wei; Qin, Ming-wei
[ PMID: 21223788 ] Idioma(s):
adicionar en sua lista
2.

[Hypopigmented mycosis fungoides in children: a clinicopathological study of 6 cases].

Wang, Tao; Liu, Yue-hua; Zheng, He-yi; Sun, Qiu-ning; Jin, Hong-zhong; Li, Feng; Fang, Kai; Yan, Yan
[ PMID: 21223789 ] Idioma(s):
adicionar en sua lista
5.

[Mechanism of apoptosis of esophageal cancer EC9706 in nude mice induced by all-trans retinoic acid].

Lu, Tai-Ying; Li, Wen-Bin; Wu, Xin-Ai; Wang, Liu-Xing; Wang, Rui-Lin; Gao, Dong-Ling; Lu, Shi-Xin; Fan, Qing-Xia
[ PMID: 21223795 ] Idioma(s):
adicionar en sua lista
6.

[Target-specific cytotoxic activity of recombinant fusion toxin C-CPE-ETA' against CLDN-3,4-overexpressing ovarian cancer cells].

Yao, Qin; Zheng, Qing-Mei; Wen, Jun-Feng; Lü, Teng; Wei, Ming-Qian; Dai, Shu-Zhen
[ PMID: 21223796 ] Idioma(s):
adicionar en sua lista
8.

[Expression and clinical significance of TLR9 in ovarian cancer].

Sha, Hui-Lan; Ouyang, Wei-Xiang; Lü, Gang
[ PMID: 21223799 ] Idioma(s):
adicionar en sua lista
9.

[Expression of FLI-1 and analysis of prognostic factors in primitive neuroectodermal tumor].

Chen, Li-Juan; Jia, Yong-Xu; Fan, Fei-Fei; Li, Xing-Ya
[ PMID: 21223800 ] Idioma(s):
adicionar en sua lista
10.

[Comparison of touch imprint cytology of core needle biopsy and section histopathology in breast cancer diagnosis].

Zhang, Zhi-Hui; Zhao, Lin-Lin; Guo, Hui-Qin; Zheng, Shan; Zhang, Bai-Lin; Xu, Xiao-Zhou; Pan, Qin-Jing; Zhang, Bao-Ning
[ PMID: 21223801 ] Idioma(s):
Resultados  1-10 de 2.663.274