The assessment of testosterone and radioisotopic index of bone metabolism and bone mineral density in men with testosterone deficiency after one year of testosterone therapy.

Tryniszewski, Wieslaw; Kaminski, Grzegorz; Maziarz, Zbigniew; Nowak, Michal; Gadzicki, Mariusz; Radek, Maciej.
Nucl Med Rev Cent East Eur; 2018 Jan 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29319133

Não foram localizados documentos relacionados