Daily intake and serum concentration of menaquinone-4 (MK-4) in haemodialysis patients with chronic kidney disease.

Wyskida, Katarzyna; Zak-Golab, Agnieszka; Labuzek, Krzysztof; Suchy, Dariusz; Ficek, Rafal; Pospiech, Kornel; Olszanecka-Glinianowicz, Magdalena; Okopien, Boguslaw; Wiecek, Andrzej; Chudek, Jerzy.
Clin Biochem; 48(18): 1246-51, 2015 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26282719