A Two-Week Fecal Microbiota Transplantation Course in Pediatric Patients with Inflammatory Bowel Disease.

Karolewska-Bochenek, Katarzyna; Grzesiowski, Pawel; Banaszkiewicz, Aleksandra; Gawronska, Agnieszka; Kotowska, Maria; Dziekiewicz, Marcin; Albrecht, Piotr; Radzikowski, Andrzej; Lazowska-Przeorek, Izabella.
Adv Exp Med Biol; 2017 Nov 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29151253

Não foram localizados documentos relacionados