Transplant-related mortality and survival in children with malignancies treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. A multicenter analysis.

Zaucha-Prazmo, Agnieszka; Gozdzik, Jolanta; Debski, Robert; Drabko, Katarzyna; Sadurska, Elzbieta; Kowalczyk, Jerzy R.
Pediatr Transplant; 22(3): e13158, 2018 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29396905