Electrocatalytic Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans.

Kalimuthu, Palraj; Wojtkiewicz, Agnieszka M; Szaleniec, Maciej; Bernhardt, Paul V.
Chemistry; 24(30): 7710-7717, 2018 May 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29573289