The challenge of the laboratory diagnosis in a confirmed congenital Zika virus syndrome in utero: A case report.

Sulleiro, Elena; Frick, Marie Antoinette; Rodó, Carlota; Espasa, Mateu; Thorne, Claire; Espiau, María; Martín-Nalda, Andrea; Suy, Anna; Giaquinto, Carlo; Melendo, Susana; Rando, Ariadna; Alarcón, Ana; Martinón-Torres, Federico; Pumarola, Tomás; Soler-Palacín, Pere; Soriano-Arandes, Antoni.
Medicine (Baltimore); 98(20): e15532, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31096455