Scientific Communication in Health

 
VHL > Search > politicas editoriais
Collapse All  Hide all
Expand All  Show all
Full text (5193)
Language
Year
Results  1-10 de 8.109
Send result
add to your list
2.

Nitrogen-Doped Multi-Scale Porous Carbon for High Voltage Aqueous Supercapacitors.

Liu, Xichuan; Mi, Rui; Yuan, Lei; Yang, Fan; Fu, Zhibing; Wang, Chaoyang; Tang, Yongjian
Article [ PMID: 30386768 ] Language(s): English
add to your list
3.

Evaluation of a consulting training course for international development assistance for health.

Gao, Pan; Xiang, Hao; Liu, Suyang; Liu, Yisi; Dong, Shengjie; Liu, Feifei; Yu, Wenyuan; Li, Xiangyu; Guan, Li; Chu, Yuanyuan; Mao, Zongfu; Chen, Shu; Tang, Shenglan
Article [ PMID: 30305087 ] Language(s): English
add to your list
5.

Extreme allelic heterogeneity at a Caenorhabditis elegans beta-tubulin locus explains natural resistance to benzimidazoles.

Hahnel, Steffen R; Zdraljevic, Stefan; Rodriguez, Briana C; Zhao, Yuehui; McGrath, Patrick T; Andersen, Erik C
Article [ PMID: 30372484 ] Language(s): English
add to your list
6.

Infections and stroke: Which potential pathogenic mechanism?

Ribaldone, Davide Giuseppe; Pellicano, Rinaldo
Article [ PMID: 30198832 ] Language(s): English
add to your list
7.

Impact of migraine on the clinical presentation of insomnia: a population-based study.

Kim, Jiyoung; Cho, Soo-Jin; Kim, Won-Joo; Yang, Kwang Ik; Yun, Chang-Ho; Chu, Min Kyung
Article [ PMID: 30218221 ] Language(s): English
add to your list
8.

Repurposing type III polyketide synthase as a malonyl-CoA biosensor for metabolic engineering in bacteria.

Yang, Dongsoo; Kim, Won Jun; Yoo, Seung Min; Choi, Jong Hyun; Ha, Shin Hee; Lee, Mun Hee; Lee, Sang Yup
Article [ PMID: 30232266 ] Language(s): English
add to your list
9.

Newborn Falls in a Large Tertiary Academic Center Over 13 Years.

Loyal, Jaspreet; Pettker, Christian M; Raab, Cheryl A; O'Mara, Elizabeth; Lipkind, Heather S
Article [ PMID: 30068526 ] Language(s): English
Results  1-10 de 8.109