Histopatologiczna ocena reakcji tkankowej na wszczepy akrylu dentystycznego--badania in vivo.

Sawicki, B; Wajdowicz, A; Wierzchowski, W; Borysiewicz, J; Majewski, S.
Folia Med Cracov; 32(3-4): 343-50, 1991.
Artigo em Polonês | MEDLINE | ID: mdl-1845329