Oddzialywanie dentystycznego tworzywa metakrylanowego w testach in vivo--wybrane wskazniki hematologiczne i immunologiczne.

Sawicki, B; Wajdowicz, A; Borysiewicz, J; Pajdak, W; Majewski, S.
Folia Med Cracov; 32(3-4): 351-8, 1991.
Artigo em PolonĂªs | MEDLINE | ID: mdl-1845330