[Ultrastructural investigation of root canal dentine surface after application of active ultrasonic method].

Mitic, Aleksandar; Mitic, Nadica; Muratovska, Ilijana; Stojanovska, Vera; Popovska, Lidija; Mitic, Vladimir.
Srp Arh Celok Lek; 136(5-6): 226-31, 2008.
Artigo em Sr | MEDLINE | ID: mdl-18792617