Scaling form of viscosity at all length-scales in poly(ethylene glycol) solutions studied by fluorescence correlation spectroscopy and capillary electrophoresis.

Holyst, Robert; Bielejewska, Anna; Szymanski, Jedrzej; Wilk, Agnieszka; Patkowski, Adam; Gapinski, Jacek; Zywocinski, Andrzej; Kalwarczyk, Tomasz; Kalwarczyk, Ewelina; Tabaka, Marcin; Ziebacz, Natalia; Wieczorek, Stefan A.
Phys Chem Chem Phys; 11(40): 9025-32, 2009 Oct 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-19812821