Krakowska modyfikacja kalotwej metody ustawiania zebów w ocenie klinicznej.

Majewski, S; Wisniewska, G.
Protet Stomatol; 40(3): 103-7, 1990.
Artigo em Polonês | MEDLINE | ID: mdl-2103025