Badania nad reakcja komórek nablonka podniebienia twardego na dlugotrwale uciskowe dzialanie protez zebowych.

Majewski, S; Pawlicki, R.
Protet Stomatol; 40(6): 251-9, 1990.
Artigo em Polonês | MEDLINE | ID: mdl-2103045