Comparative analysis of viscosity of complex liquids and cytoplasm of mammalian cells at the nanoscale.

Kalwarczyk, Tomasz; Ziebacz, Natalia; Bielejewska, Anna; Zaboklicka, Ewa; Koynov, Kaloian; Szymanski, Jedrzej; Wilk, Agnieszka; Patkowski, Adam; Gapinski, Jacek; Butt, Hans-Jürgen; Holyst, Robert.
Nano Lett; 11(5): 2157-63, 2011 May 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21513331