Cytotoxicity of thermo-responsive polymeric nanoparticles based on N-isopropylacrylamide for potential application as a bioscaffold.

Deptula, Tobiasz; Warowicka, Alicja; Wozniak, Anna; Grzeszkowiak, Mikolaj; Jarzebski, Maciej; Bednarowicz, Magdalena; Patkowski, Adam; Slomski, Ryszard.
Acta Biochim Pol; 62(2): 311-6, 2015.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25980357