Fizykochemiczne badania zagranicznych materialow do wykonywania protez stomatologicznych jako podstawa do opracowania wlasnej kompozycji dentystycznego tworzywa akrylowego.

Wlasinska, L; Majewski, S; Jarosz, K; Preising, B; Malik, A.
Protet Stomatol; 39(3): 127-33, 1989.
Artigo em PolonĂªs | MEDLINE | ID: mdl-2640328