In vivo effects of geranylgeraniol on the development of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws.

Koneski, Filip; Popovic-Monevska, Danica; Gjorgoski, Icko; Krajoska, Jovanka; Popovska, Mirjana; Muratovska, Ilijana; Velickovski, Boris; Petrushevska, Gordana; Popovski, Vladimir.
J Craniomaxillofac Surg; 46(2): 230-236, 2018 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29233701