Brown Tumour in the Mandible and Skull Osteosclerosis Associated with Primary Hyperparathyroidism - A Case Report.

Popovik-Monevska, Danica; Bozovik-Dvojakovska, Suzana; Popovski, Vladimir; Benedetti, Alberto; Grchev, Aleksandar; Koneski, Filip.
Open Access Maced J Med Sci; 6(2): 406-409, 2018 Feb 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29531614