Wyniki leczenia bezzebia metoda kalotowa w modyfikacji krakowskiej. Badania kliniczne.

Majewski, S; Wisniewska, G; Wencel, T.
Czas Stomatol; 41(11): 723-30, 1988 Nov.
Artigo em PolonĂªs | MEDLINE | ID: mdl-3077996