Postepowanie protetyczne w przypadkach uog├│lnionego zniszczenia koron zebowych.

Majewski, S; Wisniewska, G.
Czas Stomatol; 41(9): 559-64, 1988 Sep.
Artigo em Polonês | MEDLINE | ID: mdl-3077997