Your browser doesn't support javascript.
loading
Lepra e preventorios do Brasil: a educacao a servico do bem / Leprosy and preventury of Brazil: the education of the service
Araxa; s.n; 2006. 20 p.
No convencional en Portugués | Hanseníase | ID: han-25564
Biblioteca responsable: BR191.1
Ubicación: Br191.1; 09422/S
ABSTRACT
O isilamento dos leprosos foi a medida central utilizada na profilaxia da lepra por mais de cinquenta anos no Brasil.(AU)
Asunto(s)

Similares

MEDLINE

...
LILACS

LIS

Colección: Bases de datos nacionales / Brasil Base de datos: Hanseníase Asunto principal: Salud Pública / Colonias de Leprosos / Lepra Tipo de estudio: Evaluation_studies País/Región como asunto: America del Sur / Brasil Idioma: Portugués Año: 2006 Tipo del documento: No convencional