Your browser doesn't support javascript.
loading
Набір інструментів ініціативи ВООЗ QualityRights: oцінювання та покращення якості послуг і дотримання прав людини у закладах охорони психічного здоров’я та соціального забезпечення. Інструмент для проведення аналізу документів та спостереження
Копенгаген; Всесвітня організація охорони здоров’я. Європейське регіональне бюро; 2024. (WHO/EURO:2024-8217-47985-71047 (PDF)).
en Ucraniano | WHO IRIS | ID: who-375809
Biblioteca responsable: CH1.1
ABSTRACT
Набір інструментів ініціативи ВООЗ QualityRights забезпечує країни практичною інформацією та інструментами щодо оцінювання та покращення якості послуг і дотримання прав людини в закладах охорони психічного здо-ров’я та соціального забезпечення.Набір інструментів ґрунтується на Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Він містить настанови щодо 1) прав людини та стандартів якості, яких слід дотримуватися та які слід захищати й виконувати як у стаціонарних, так і в амбулаторних закладах охорони психічного здоров’я та соціального забезпечення; 2) підготовки до комп-лексного оцінювання закладів і його проведення; та 3) звітування про результати оцінювання і надання відповід-них рекомендацій на основі проведеного оцінювання.Набір інструментів розроблений для використання у країнах із низьким, середнім і високим рівнями доходу. Ним можуть користуватися багато різних зацікавлених сторін, у тому числі комітети, створені для проведення оціню-вання, неурядові організації, національні правозахисні організації, національні комісії з питань охорони здоров’я чи психічного здоров’я, органи акредитації закладів охорони здоров’я і національні механізми, створені відпо-відно до міжнародних договорів із метою здійснення моніторингу за впровадженням стандартів прав людини, а також інші організації та особи, зацікавлені у промоції прав осіб з інвалідністю.Набір інструментів ініціативи ВООЗ QualityRights — це надзвичайно важливий ресурс, спрямований не лише на те, щоб припинити випадки недбалості та насильства, які були в минулому, а й на забезпечення надання послуг високої якості в майбутньому.Інструмент ініціативи ВООЗ QualityRights для аналізу документації та спостереження містить інструкції щодо про-ведення спостережень у закладі та аналізу відповідної документації в рамках оцінювання.
Asunto(s)
Texto completo: Disponible Colección: Bases de datos de organismos internacionales Contexto en salud: Agenda de Salud Sostenible para las Américas Problema de salud: Objetivo 11: Desigualdades e inequidades en la salud Base de datos: WHO IRIS Asunto principal: Calidad de la Atención de Salud / Salud Mental / Derechos Humanos / Servicios de Salud Mental / Programas Nacionales de Salud Aspecto: Determinantes sociales de la salud / Equidad y inequidad Idioma: Ucraniano Año: 2024
Texto completo: Disponible Colección: Bases de datos de organismos internacionales Contexto en salud: Agenda de Salud Sostenible para las Américas Problema de salud: Objetivo 11: Desigualdades e inequidades en la salud Base de datos: WHO IRIS Asunto principal: Calidad de la Atención de Salud / Salud Mental / Derechos Humanos / Servicios de Salud Mental / Programas Nacionales de Salud Aspecto: Determinantes sociales de la salud / Equidad y inequidad Idioma: Ucraniano Año: 2024
...