Your browser doesn't support javascript.
loading
Mostrar: 20 | 50 | 100
Resultados 1 - 20 de 5.667
Filtrar
2.
Copenhagen; World Health Organization. Regional Office for Europe; 2023-08-14T08:41:40Z.
em Inglês | WHO IRIS | ID: who-372275

RESUMO

Trustworthy guidelines are the cornerstone of giving evidence-informed advice in response to clinical, public health and health policy questions. Tools, validated methods and standards, as well as guidance, are available to support those involved in the creation and implementation of guidelines. In order to be most effective and have a chance to be implemented, guidelines also need to be fitted to available resources and organizational contexts. This cannot be achieved by a simple language translation of guidelines produced by others but requires considerations of context: guideline contextualization. This handbook provides a brief overview of main principles and approaches in guideline development and contextualization. It also describes 15 steps on how to apply GRADE-ADOLOPMENT for developing contextualized recommendations based on source guidelines and local relevant evidence. Reference is also made to other useful resources and tools. In addition to the adolopment process, brief information is provided about implementation and dissemination as well as about required quality assurance steps.


Assuntos
Guias como Assunto , Saúde Pública , Política de Saúde , Manual de Referência
3.
Washington, D.C.; OPS; 2023-07-21.
em Espanhol | PAHO-IRIS | ID: phr-57797

RESUMO

El curso grupal Autoayuda Plus (AAyuda+) es una herramienta para reducir el malestar psicológico en personas adultas y prevenir la aparición de trastornos mentales. Es adecuado para todos los entornos donde hay grupos de población afectados por la adversidad. Mediante audios pregrabados y una guía ilustrada, AAyuda+ enseña habilidades de manejo del estrés a lo largo de cinco sesiones a grupos de hasta 30 personas. Gracias a su formato innovador, es impartido por facilitadores supervisados y no especializados que completan un breve curso de capacitación. AAyuda+ puede complementar otras intervenciones de salud mental o programación comunitaria.


Assuntos
Estresse Psicológico , Saúde Mental , Materiais de Ensino , Manual de Referência , Psicoterapia de Grupo
4.
Washington, D.C.; OPS; 2023-07-13.
em Espanhol | PAHO-IRIS | ID: phr-57787

RESUMO

Este manual ofrece orientación práctica para prestar asistencia técnica a los servicios de laboratorio de tuberculosis (TB) sobre la aplicación de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las mejores prácticas internacionales. Se presentan referencias y enlaces a las fuentes originales. En particular, se remite a las directrices unificadas de la OMS sobre la TB, en las que se pueden consultar las políticas más recientes, y a sus correspondientes manuales operativos (en especial el módulo 3) para obtener orientación sobre la aplicación de las políticas. Esta tercera edición del manual se ha actualizado con el fin de incorporar los siguientes elementos: Recomendaciones sobre las pruebas para diagnosticar la TB y detectar la farmacorresistencia. Orientación sobre el uso de la determinación de lipoarabinomanano en orina mediante inmunocromatografía de flujo lateral y ensayos de liberación de interferón g. Algoritmos de diagnóstico. Concentraciones críticas para las pruebas de sensibilidad a fármacos. Pruebas de sensibilidad a fármacos fenotípicas y moleculares. Información actualizada sobre la creación de capacidad de gestión y realización de pruebas de TB con garantía de la calidad aplicando el proceso gradual de mejora de la calidad del laboratorio con miras a la acreditación. Avances en la evaluación, el análisis y la optimización de las redes de diagnóstico. Avances en el uso de la secuenciación de nueva generación.


Assuntos
Tuberculose , Técnicas de Laboratório Clínico , Técnicas e Procedimentos Diagnósticos , Laboratórios , Manual de Referência
5.
Kopenhaga; Światowa Organizacja Zdrowia. Regionalne Biuro dla Europy; 2023-04. (WHO/EURO:2023-361-40096-68014).
em Polonês | WHO IRIS | ID: who-366709

RESUMO

Ważne nawyki w sytuacjach stresu to opracowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)poradnik na temat tego, jak pokonywać przeciwności. Ten ilustrowany przewodnik uzupełniawdrażane przez WHO zalecenia dotyczące radzenia sobie ze stresem.Istnieje wiele przyczyn stresu, jak trudności osobiste (np. kłótnia z bliską osobą, samotność,brak środków do życia, obawy o przyszłość), kłopoty w pracy (np. konflikt ze współpracownikami,wyjątkowo wymagająca praca lub niepewność zatrudnienia), czy też poważne zagrożeniadla twojej społeczności (np. przemoc, choroby, brak możliwości ekonomicznych).Niniejszy poradnik skierowany jest do każdej osoby, która doświadcza stresu, począwszy od rodzicówi innych opiekunów, po pracowników ochrony zdrowia pracujących w niebezpiecznychsytuacjach. Mogą z niego skorzystać ludzie uciekający z obszarów objętych wojną, którzy straciliwszystko, co mieli, a także ci żyjący w bezpiecznych warunkach, czyli tam, gdzie panujepokój. Każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, może doświadczyć wysokiego poziomu stresu.Poradnik powstał w oparciu o dowody i rozległe doświadczenia praktyczne. Dostarcza informacjeoraz praktyczne sposoby, jak pomagać ludziom w radzeniu sobie z trudnościami. Jednocześniez poradzeniem sobie ze źródłem trudności, istnieje potrzeba wspierania zdrowiapsychicznego.


Assuntos
Estresse Psicológico , Saúde Mental , Manual de Referência , Livros Ilustrados
6.
Kopenhaga; Światowa Organizacja Zdrowia.Regionalne Biuro dla Europy; 2023. (WHO/EURO:2023-7505-47272-69339 (PDF)).
em Polonês | WHO IRIS | ID: who-367629
8.
Kopenhag; Dünya Sağlık Örgütü. Avrupa Bölge Ofisi; 2023. (WHO/EURO:2023-3163-42921-67895).
em Turco | WHO IRIS | ID: who-365640

RESUMO

Kendi Kendine Yardım ve Fazlası (KY+), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen grup temelli bir stres yönetimi kursudur. Kurs, beş oturumdan oluşmaktadır ve zorluklardan etkilenen toplumların olduğu tüm ortamlar için uygundur. Kurs, bireylerde tanı konulabilir bir ruh sağlığı sorunu olup olmadığına bakılmaksızın yetişkinlerde psikolojik sıkıntının azaltılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kursun, yetişkinlerde ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını önlediği görülmüştür. KY+ kursunda, stres yönetimi becerilerini öğretmek amacıyla önceden hazırlanmış ses kayıtları ve resimli bir kitaptan faydalanılır. Bu yenilikçi format; süpervizyon alan, bu alanda uzman olmayan kişilerin de KY+ ile ilgili kısa bir eğitimi tamamladıktan sonra KY+ kursunu büyük gruplara (örneğin, bir seferde yaklaşık 30 kişiye kadar) vermesine olanak tanımaktadır. KY+, DSÖ tarafından yayımlanan kanıta dayalı ölçeklenebilir psikolojik müdahalelerden biridir ve diğer ruh sağlığı müdahaleleri veya toplum programları ile birlikte kullanılabilir.


Assuntos
Estresse Psicológico , Saúde Mental , Materiais de Ensino , Manual de Referência , Psicoterapia de Grupo
9.
Koppenhága; Egészségügyi Világszervezet. Európai Regionális Iroda; 2023. (WHO/EURO:2023-37325-37325-65544).
em Húngaro | WHO IRIS | ID: who-365634

RESUMO

Ezt az útmutatót azzal a céllal dolgozták ki, hogy széles körben elfogadott, pszichológiai elsősegélyről szóló ismereteket tegyenek elérhetővé és alkalmazhatóvá alacsony és közepes jövedelmű országokban. Ez az útmutató – amelyet számos nemzetközi szervezet jóváhagyott – tükrözi a kialakulóban lévő tudásanyagot és nemzetközi konszenzust arról, hogyan támogathatjuk közvetlenül az embereket rendkívüli veszélyérzetet jelentő események után.


Assuntos
Intervenção na Crise , Desastres , Serviços Médicos de Emergência , Primeiros Socorros , Adaptação Psicológica , Transtornos de Estresse Traumático , Manual de Referência
SELEÇÃO DE REFERÊNCIAS
DETALHE DA PESQUISA
...